SMART CONTRACT คืออะไรSmart Contract หรือ สัญญาอัจฉริยะ คือ เงื่อนไขหรือข้อตกลงของสัญญาต่างๆ ที่ถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบ Code คอมพิวเตอร์ ซึ่ง Code นี้จะถูกเก็บไว้ในเครือข่ายของ Blockchain อีกที โดยถ้าหากมีคำสั่งที่ตรงตามเงื่อนไขข้อตกลงที่วางไว้ ระบบจะดำเนินการทำธุรกรรมต่างๆ ตามข้อตกลงโดยอัตโนมัติ ความคิดในการทำ Smart Contract นี้เกิดจากนักคอมพิวเตอร์คนหนึ่งชื่อว่า Nick Szabo ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มความคิดนำเอา Blockchain มาใช้กับการทำสัญญา ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าการใช้เทคโนโลยี Blockchain นั้น ไม่จำเป็นต้องมีคนกลาง หรือพนักงานมานั่งตรวจสอบเอกสาร โดยทุกอย่างเป็นการทำงานของคอมพิวเตอร์ทั้งหมด อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการเก็บข้อมูลในรูปแบบการกระจายข้อมูลให้ทุกคนในเครือข่าย ทุกคนในเครือข่ายจึงมีข้อมูลที่เหมือนกันทั้งหมด และเป็นพยานว่าสัญญานี้เกิดขึ้นและบรรลุจริงๆ ทำให้ไม่สามารถทุจริตได้

Smart Contract นั่นหมายถึงอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามาเป็นผู้ให้บริการทางการเงินได้ อย่างเช่น

การชำระบิลค่าบัตรเครดิต ผู้ใช้อาจทำข้อตกลงกับธนาคารต่างๆ ที่ผูกบัญชีไว้ โดยอาจมีข้อตกลงว่า ทุกๆ วันที่ 30 ของทุกเดือน จะให้ระบบทำการชำระเงินโดยการตัดเงินจากบัญชีได้เองทันที โดยสัญญานี้เป็นสัญญาที่มีการตกลงยินยอมกันจากทั้งฝ่ายธนาคารและฝ่ายผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว จากนั้น Blockchain ก็บันทึกไว้ในระบบ และทุกๆ วันที่ 30 ของเดือนระบบก็ตัดเงินจากบัญชีของผู้ใช้เพื่อจ่ายบิลค่าบัตรเครดิตให้โดยอัตโนมัติ โดยที่เจ้าของบัตรไม่ต้องลงมือทำด้วยตนเอง ซึ่งสามารถช่วยประหยัดเวลาและเข้ามาช่วยการโดนชาร์จค่าธรรมเนียมเมื่อผู้ใช้ลืมไปจ่ายค่าบัตรเครดิตภายในเวลาที่กำหนด

การชำระเงินในการขนส่ง หากคุณต้องการจะส่งของไปให้เพื่อนของคุณที่อยู่อีกประเทศหนึ่ง คุณเชื่อใจเพื่อนแต่คุณไม่เชื่อใจผู้ที่เป็นคนกลางที่จะนำของชิ้นนี้ไปให้เพื่อน และในขณะเดียวกันผู้ที่เป็นคนกลางก็ไม่เชื่อใจคุณเหมือนกัน เพราะคุณอาจจะไม่จ่ายเงินให้เขา ดังนั้นคุณอาจจะต้องมีการสร้างข้อตกลงกับคนกลาง โดยมีข้อตกลงว่าเมื่อของถึงมือผู้รับภายในวันที่ X ระบบจะต้องโอนเงินให้คนกลางที่เป็นผู้ขนส่งจำนวน Y บาท จากนั้นก็ให้ระบบจัดเก็บข้อตกลงนี้เป็น Code ที่ถูกจัดเก็บบน Blockchain อีกที และเมื่อถึงวันที่ของถึงมือผู้รับแล้ว ระบบก็จะบันทึกว่าของได้ถูกส่งเรียบร้อยแล้ว จากนั้นก็จะดำเนินการโอนเงินให้คนกลางทันทีโดยอัตโนมัติ เพราะคำสั่งได้ตรงกับเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้เรียบร้อยแล้วการชำระเงินค่าเช่าต่างๆ


ยกตัวอย่างการเช่าคอนโด โดยผู้เช่ากำหนดข้อตกลงในการให้เช่าไว้ในรูปแบบ Smart Contract โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้เช่าจะต้องโอนเงินค่าเช่าภายในวันที่ X ของทุกๆ เดือน เป็นจำนวน Y บาท จากนั้นเมื่อถึงวันกำหนดจ่าย หากมีเงินโอนเข้ามาตัว Blockchain ก็จะบันทึกยอดนี้ไว้ มีพยานในเครือข่าย blockchain รับรู้ไว้หมด ผู้เช่าก็สามารถอาศัยอยู่ต่อได้ตามปกติ แต่ถ้าหากภายในวันครบกำหนดชำระ ไม่มีเงินโอนเข้ามาหรือจำนวนที่โอนมาไม่ครบ ในวันถัดไประบบก็จะทำการล็อคประตูอัตโนมัติทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้จนกว่าจะมีการจ่ายเงินเข้าไปตามข้อตกลง

  • lineoa

Verified by

269-2693880_dbd-registered-dbd-registere

Payment Methods

Delivery Services

Partner

© 2019 By Godz. Proudly made in Thailand.   Smart Success  Associate Co,.Ltd 159 Moo8 ,Khe Lek ,Mae Taeng ,Chiang Mai 50150 , Tel.052010480