สำนักงานคลัง (OCC) ของสหรัฐฯ เสนอกฎป้องกันการเลือกปฏิบัติของธนาคารที่มีต่อบริษัท Crypto

แปลโดย Godz Admin08

การเปลี่ยนแปลงกฎที่เสนอจากสำนักงานคลังจะป้องกันไม่ให้ธนาคารปฏิเสธการให้บริการทางการเงินแก่คู่แข่งหรือธุรกิจที่ไม่ชอบได้


สรุป

  • สำนักงานคลัง (OCC) ได้เสนอกฎเพื่อป้องกันไม่ให้ธนาคารของชาติเลือกปฏิบัติต่อธุรกิจโดยพิจารณาจากปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่ความเสี่ยง

  • เป็นกฎที่เป็นประโยชน์สำหรับบริษัท cryptocurrency และธุรกิจบริการเงินที่มีปัญหาในการเข้าถึงบริการธนาคาร

  • สำนักงานคลัง (OCC) นำโดย นาย Brian Brooks อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ Coinbase


สำนักงานคลัง (Office of the Comptroller of the Currency หรือ OCC) ซึ่งเป็นสำนักงานธนารักษ์ของสหรัฐฯ ที่นำโดยนาย Brian Brooks อดีตผู้บริหาร Coinbase ได้เสนอการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบที่จะทำให้ธุรกิจ cryptocurrency เข้าถึงบริการธนาคารได้มากขึ้น


การเปลี่ยนแปลงกฎที่เสนอจะจำกัดอำนาจของธนาคารในประเทศในการปฏิเสธบริการทางการเงินกับธุรกิจบริการด้านเงินอื่นๆ เช่น บริษัทสกุลเงินดิจิทัลหรือธุรกิจประเภทอื่น ๆ เว้นแต่จะไม่ผ่านเกณฑ์วิเคราะห์เชิงปริมาณและเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง


“สอดคล้องกับมาตราของ Dodd – Frank Act ในการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างเป็นธรรมและตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา OCC ได้กล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าแม้ว่าธนาคารจะไม่มีภาระผูกพันในการให้บริการทางการเงินใด ๆ แก่ลูกค้าของตน แต่พวกเขาจะต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกันสำหรับลูกค้าทุกคน ยกเว้นในกรณีที่มีปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะกับลูกค้าแต่ละรายที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น”


กล่าวอีกนัยหนึ่งคือธนาคารต้องใช้การประเมินความเสี่ยงกับแต่ละธุรกิจไม่ใช่ประเภทธุรกิจ


OCC กล่าวว่า “ นาคารบางแห่งยังคงใช้การประเมินความเสี่ยงตามประเภทธุรกิจเพื่อปฏิเสธการเข้าถึงบริการทางการเงินของลูกค้า”


OCC ได้รวบรวมรายงานของผู้ประกอบการเอทีเอ็มอิสระ องค์กรวางแผนครอบครัวเรือนจำเอกชน ผู้ขายปืนและธุรกิจบริการด้านเงินที่ถูกปิดกั้นจากบริการทางการเงิน


นาย Marco Santori ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ Kraken Exchange ทวีตว่า กฎใหม่นี้จะทำให้บริษัท crypto มีประสิทธิภาพมากขึ้น

“ Crypto OGs รู้ดีว่าอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพียงประการเดียวในการนำไปใช้อย่างแพร่หลายคือการขาดการเข้าถึงบริการธนาคาร” เขากล่าว “ ในช่วงแรก ๆ Bitcoin ติดอยู่ในสินทรัพย์ที่ต้องระวังเป็นพิเศษและปัจจุบัน Bitcoin ถูกใช้งานในวงกว้างมากขึ้น”


อ่านเพิ่มเติม : decrypt.co

  • lineoa

Verified by

269-2693880_dbd-registered-dbd-registere

Payment Methods

Delivery Services

Partner

© 2019 By Godz. Proudly made in Thailand.   Smart Success  Associate Co,.Ltd 159 Moo8 ,Khe Lek ,Mae Taeng ,Chiang Mai 50150 , Tel.052010480