Tether ใช้อำนาจของความเป็น Centralized คืนเงิน 1 ล้าน USDT ให้กับนักลงทุน !

แปลโดย Godz Admin08

หลังจากนักลงทุน DeFi ได้ส่งเงิน 1 ล้านดอลลาร์ไปยังที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง Tether ก็เข้ามาช่วยกู้คืนเงิน

สรุป

  • Tether ได้ช่วยกู้คืนเงิน 1 ล้านเหรียญ USDT ที่หายไปหลังจากนักลงทุนพลาดส่งไปยังที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง

  • Tether สามารถดำเนินการกู้คืนเงินดังกล่าวได้ด้วยเข้าไปควบคุมจากส่วนกลางของแพลตฟอร์ม stablecoin

  • การควบคุมจากส่วนกลางช่วยให้ Tether และ USDC ของ Coinbase ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อต่อสู้กับกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย


Tether ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ stablecoin ที่ใหญ่ที่สุดในระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัลได้รับการยอมรับมานานแล้วว่าเป็นเหรียญแบบรวมศูนย์ (Centralized) ตอนนี้ในแง่มุมของธุรกิจได้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของความเป็น Centralized


นาย Paolo Ardoino CTO ของ Tether ประกาศผ่าน Twitter เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า Tether ได้คืน USDT มูลค่า 1 ล้านดอลลาร์ให้กับกลุ่มนักลงทุนชาวจีนที่ส่ง USDT ไปยังที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง


เงิน 1 ล้านดอลลาร์หายไปหลังจากกลุ่มนักลงทุน DeFi ชาวจีนที่ไม่ระบุชื่อได้ส่งเงินไปยังที่อยู่ในสัญญาที่เชื่อมโยงกับ Swerve Finance ซึ่งเป็นโคลนล่าสุดของ Curve Finance ที่ตั้งใจจะเปิดตัวและดำเนินการด้วยการกระจายโทเค็นให้มีความทัดเทียมกันมากขึ้น ที่อยู่ Swerve Finance ยอมรับ stablecoin หลายตัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรโตคอลการ Swap Stablecoin ของ DeFi แต่มันไม่ได้รองรับ Tethers


หลังจากทีมสนับสนุนของ Tether ยืนยันว่าไม่สามารถเรียกคืนโทเค็นเดิมจาก Swerve Finance ได้ Tether จึง “แช่แข็ง” ที่อยู่ดังกล่าวโดยเพิกถอนความสามารถในการส่งหรือรับ Tethers และตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทเค็นที่สูญหายจะไม่สามารถโอนเข้าออกหมุนเวียนได้ หาก Swerve ยอมรับ Tether ในอนาคต มันก็จะสามารถเปลี่ยนที่อยู่ที่รับเพื่อรองรับเงิน USDT ของผู้ใช้'งานได้


การเคลื่อนไหวของ Tether นำเสนอมุมมองที่น่าสนใจให้กับการถกเถียงเรื่องการรวมศูนย์ (Centralized) ใน DeFi และ crypto โดยทั่วไปทำให้เกิดมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับสิ่งที่มักถูกมองว่าเป็นด้านมืดของตลาด stablecoin ที่กำลังเติบโต


Stablecoins เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ตรึงอยู่กับสินทรัพย์เงินดอลลาร์สหรัฐที่พยายามป้องกันการแกว่งของราคาในสกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่ Stablecoins มีความสำคัญมากขึ้นในแวดวง crypto ในช่วงปี 2020 โดยมีการหมุนเวียน Tether stablecoin มากกว่า 14,000 ล้านเหรียญและมูลค่ารวมเกือบ 2,000 ล้านเหรียญจากเหรียญ stablecoin อื่น ๆ เช่น USDC


ที่มา : decrypt.co

  • lineoa

Verified by

269-2693880_dbd-registered-dbd-registere

Payment Methods

Delivery Services

Partner

© 2019 By Godz. Proudly made in Thailand.   Smart Success  Associate Co,.Ltd 159 Moo8 ,Khe Lek ,Mae Taeng ,Chiang Mai 50150 , Tel.052010480