ก่อตั้งสมาคม Ticino Blockchain Technologies

By : Jasmine


วันที่ 10 กันยายน 2020 เริ่มก่อตั้ง Ticino Blockchain Technologies Association มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยและสนับสนุนนวัตกรรม Blockchain ให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่นี้ด้วยการมีส่วนร่วมของ 2 สถาบัน USI (University of Southern Switzerland) และ SUPSI (The University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland)

ปัจจุบัน Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่มีการกล่าวถึงกันมาก เช่นเดียวกับการถือกำเนิดของอินเทอร์เน็ตว่าเทคโนโลยีนี้สามารถเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างโดยมีผลกระทบโดยตรงต่อทุกภาคส่วนผ่านการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานระบบการเงินและการชำระเงิน ธุรกิจทนายความกระบวนการทางธุรกิจและรัฐบาล สิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานซึ่งต้องใช้การวิจัย ทักษะใหม่ การฝึกอบรม การลงทุน การทดลองและการเปลี่ยนความคิด

เช่นเดียวกับในส่วนอื่นๆของโลก Ticino Blockchain กำลังได้รับความสนใจอย่างมากโดยมีหลักฐานจากการก่อตั้งบริษัทระหว่างประเทศหลายแห่ง แนวโน้มนี้ทำให้สถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนจัดตั้งการสนทนาเพื่อสร้างศูนย์ความสามารถซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการวิจัย การฝึกอบรมและกระตุ้นให้เกิดบริษัทใหม่ รวมไปถึงงานที่มีทักษะใหม่ๆ

พันธมิตรผู้ก่อตั้ง TBTA ได้แก่ Bitcoin.com, Copernicus Holding SA, Eligma Ltd. (GoCrypto), Euronovate SA, Eventboost SA, Pangea Blockchain Fund, Poseidon Group, Quadrans Foundation, StrongBlock.io, Superflat SA และ Swiss Blockchain Consortium นอกจากนี้ยังมีพันธมิตรทางวิชาการ 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นสวิตเซอร์แลนด์ (นำเสนอความเชี่ยวชาญของสถาบันระบบคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการเงินและคอมพิวเตอร์) และแผนกเทคโนโลยีนวัตกรรมของสถาบันระบบสารสนเทศและเครือข่าย (SUPSI) เสนอใบรับรองการศึกษาขั้นสูงใน Blockchain และ Fintech สมาคมที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างแท้จริงของระบบนิเวศบล็อกเชนในระดับนานาชาติ

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนมีผลกระทบเชิงบวกในแง่ของการจ้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ รัฐทีชีโนเป็นผู้สนับสนุนในยุคแรกๆ ผ่านการจัดตั้ง “Swiss Blockchain Federation” ซึ่งสมาชิกผู้ก่อตั้งอยู่ในระดับรัฐบาลกลางที่สามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดพื้นฐานทางกฎหมายที่มุ่งเน้นเพื่อให้เกิดความสนใจและความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

Boas Erez อธิการบดีของ USI ยังให้ความสนใจอย่างมากกับความร่วมมือนี้ “ฉันเชื่อมั่นอย่างมากในการริเริ่มการวิจัยโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย สำหรับ Ticino ความรู้ในปัจจุบันไม่เพียงแต่พบได้ในสถาบันวิจัยเท่านั้น ยังกระจายไปอย่างกว้างขวางมากขึ้น ความร่วมมือที่มีบริษัทต่างๆร่วมด้วยจะทำให้เราสามารถขยายความเชี่ยวชาญแบบสหสาขาวิชาชีพ ในกรณีนี้คือเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และกฎหมายระหว่างประเทศ”

Emanuele Carpanzano ผู้อำนวยการแผนกเทคโนโลยีนวัตกรรม (DTI) ของ SUPSI กล่าวว่า “เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งในการทำงานร่วมกับผู้คนที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ เราสนับสนุนโครงการริเริ่มที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาและโลกอุตสาหกรรม DTI ทำงานทุกวันเพื่อพัฒนาทักษะด้านไอทีที่เป็นนวัตกรรมและโซลูชั่นในอุตสาหกรรมไอทีและเทคโนโลยีการใช้งานที่เกี่ยวข้องรวมถึง Internet of Things, Artificial Intelligence และ Blockchain เราพบทักษะเหล่านี้ในโครงการสหวิทยาการจำนวนมากที่ดำเนินการภายใต้สถาบันวิจัยของเรากับบริษัทในแต่ละพื้นที่ที่ทำงานอยู่ในหลากหลายภาคส่วน ตลอดจนการฝึกอบรม โดยจะมีการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ให้เห็นในเร็วๆนี้ เราถือว่าเทคโนโลยี Blockchain เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากในอนาคตเนื่องจากมีแอพพลิเคชั่นมากมายที่เกี่ยวข้องดังนั้นเราจึงขอต้อนรับการเกิดใหม่ของสาขาวิชานี้

ที่มา: news.bitcoin.com

  • lineoa

Verified by

269-2693880_dbd-registered-dbd-registere

Payment Methods

Delivery Services

Partner

© 2019 By Godz. Proudly made in Thailand.   Smart Success  Associate Co,.Ltd 159 Moo8 ,Khe Lek ,Mae Taeng ,Chiang Mai 50150 , Tel.052010480