จะเกิดอะไรขึ้นหาก Bitcoin ถูกขุดขึ้นมาทั้ง 21 ล้าน Bitcoin แล้ว ?

หาก Bitcoin ยังยึดติดกับ algorithm แบบเดิมในปัจจุบัน เหมืองขุดจะต้องมีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเท่านั้นที่เป็นค่าตอบแทน

สรุป

- Bitcoin ที่ขุดได้มีจำนวน 21 ล้าน Bitcoin เท่านั้น โดยเหรียญสุดท้ายคาดว่าจะขุดสำเร็จราวปี ค.ศ. 2140

- เมื่ออุปทานหมุนเวียนถึงระดับสูงสุด 21 ล้าน Bitcoin เหมืองขุด Bitcoin จะไม่ได้รับรางวัลบล็อกอีกต่อไป

- เหมืองขุดจะได้รับรางวัลเป็นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมแทนโดยสมมติว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงโปรโตคอลที่สำคัญของ Bitcoin ในตอนนี้


มี 21 ล้าน Bitcoin เท่านั้นเมื่อขุดเสร็จแล้วซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในราวปี 2140 และจะไม่มี Bitcoin ใหม่เข้ามา


บล็อกเชนของ Bitcoin ได้รับการออกแบบตามหลักการของการควบคุมอุปทานซึ่งหมายความว่าจะมีการขุด Bitcoin จำนวนคงที่ในแต่ละปีจนกว่าจะถึง 21 ล้าน Bitcoin


เมื่อขุดทั้งหมด 21 ล้าน Bitcoin แล้วเครือข่ายส่วนใหญ่จะทำงานเหมือนกับที่เคยทำในตอนนี้ แต่มีความแตกต่างที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับเหมืองขุด


Bitcoin สุดท้ายจะถูกขุดเมื่อใด

ประมาณทุกๆสิบนาที เหมืองขุด Bitcoin จะ ‘ค้นพบ' บล็อกใหม่จากการแก้สมการทางคณิตศาสตร์ช่วยให้เหมืองขุดที่แก้สมการสำเร็จสามารถเพิ่มบล็อกที่ค้นพบใหม่ในบล็อกเชน บล็อกนี้เต็มไปด้วยธุรกรรมที่ก่อนหน้านี้รออยู่ใน Bitcoin memory pool โดยปกติเหมืองขุดจะเลือกทำธุกรรมตามขนาดของค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ผู้ใช้งานมอบให้กับคนงานเหมือง โดยจ่ายแพงจะทำธุกรรมให้ก่อน


เพื่อเป็นการตอบแทนการค้นพบบล็อกเหมืองขุดจะได้รับรางวัลบล็อก Bitcoin คงที่ เมื่อ Bitcoin เปิดตัวครั้งแรกรางวัลการขุดจะถูกตั้งไว้ที่ 50 BTC แต่จะลดลงเป็นระยะ ๆ หลังจากมีการค้นพบบล็อกใหม่ 210,000 บล็อก สิ่งนี้เกิดขึ้นทุกๆสี่ปีและลดรางวัลเป็น 25 BTC, 12.5 BTC, 6.25 BTC และอื่น ๆ ตามลำดับเรียกว่าการ Halving การ Halving ครั้งที่สามได้เสร็จสิ้นแล้ว Bitcoin halving ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคมโดยลดรางวัลบล็อกเป็น 6.25 BTC


เหมืองขุด Bitcoin จะสามารถรับรางวัลบล็อกต่อไปได้จนกว่าจะมีการสร้าง Bitcoin จำนวน 21 ล้านหน่วยสำเร็จ หลังจากนั้นจะไม่มี Bitcoin ใหม่เข้าสู่ตลาดอุปทานหมุนเวียน ปัจจุบันมี BTC ที่ถูกขุดแล้วทั้งสิ้นประมาณ 18.4 ล้าน Bitcoin คิดเป็น 87.6% แต่จะใช้เวลาอีก 120 ปีกว่า Bitcoin สุดท้ายจะขุดเสร็จสิ้นเนื่องจากการ Halving อย่างค่อยเป็นค่อยไปจะเกิดขึ้นทุก ๆ 4 ปี


เหมืองขุดจะทำอย่างไรเมื่อ Bitcoin ทั้งหมดได้ถูกขุดขึ้นมาหมดแล้ว?

เมื่อ 21 ล้าน Bitcoin ได้รับการขุดเสร็จสิ้น เหมืองขุด Bitcoin จะยังสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการค้นพบบล็อก แต่พวกเขาจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของรางวัลบล็อก Bitcoin แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่ได้รับรางวัลอะไรเลย


นอกเหนือจากรางวัลบล็อค เหมืองขุด Bitcoin ยังได้รับค่าธรรมเนียมทั้งหมดจากค่าทำธุรกรรมรวมซึ่งรวมอยู่แล้วในแต่ละบล็อคที่เพิ่งขุดพบใหม่ ค่าธรรมเนียมธุรกรรมคิดเป็นสัดส่วนเล็กน้อยจากรายได้ของเหมืองเนื่องจากผู้ทำเหมืองขุดในปัจจุบันทำรายได้ประมาณ 900 BTC (ประมาณ $ 8.5 ล้าน) ต่อวัน แต่ค่าธรรมเนียมนั้นได้รับระหว่าง 30 ถึง 50 BTC ($ 285,000 ถึง $ 475,000) ต่อวัน นั่นหมายถึงค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมในปัจจุบันคิดเป็นเพียง 3.3% ของรายได้ของเหมืองขุดเท่านั้น แต่เมื่อถึงปี ค.ศ. 2140 นั่นจะเพิ่มขึ้นถึง 100%


"การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของ Bitcoin สามารถผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการนำไปปฏิบัติของเหมืองขุดแม้ว่ารางวัลบล็อกหยุดจ่ายแล้ว" Simon Kim กล่าว


การหยุดจ่ายรางวัลบล็อกจะไม่ทำให้เหมืองขุดสับสนตาม Simon Kim CEO ของกองทุน VC #Hashed “การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของ Bitcoin จะเป็นกุญแจหลักสำคัญที่สามารถผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการใช้เหมืองขุดได้แม้หลังจากที่บล็อกรางวัลหยุดจ่ายแล้ว"Kim บอก Decrypt


ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสูงสุดในช่วงปี 2017

เป็นความจริงที่การเปลี่ยนเป็นรางวัลการทำธุรกรรมเพียงอย่างเดียว ไม่มีรางวัลบล๊อกการขุดแล้ว จะทำลายเครือข่ายการทำเหมืองในขณะนี้เนื่องจากเหมืองขุด Bitcoin เพียงไม่กี่รายที่จะสามารถขุด Bitcoin ได้กำไร ถ้าพวกเขาได้รับรายได้เพียง 3.3% ของรางวัลการขุดทั่วไป อย่างไรก็ตามหากเครือข่ายมีการใช้งานส่ง Bitcoin ที่มากขึ้นจนเกิดการแข่งขันกันแย่งกันทำธุรกรรม จะนำไปสู่การเพิ่มรางวัลค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับเหมืองขุดซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วในช่วง Bitcoin วิ่งขึ้นไปในปี 2017


ที่ราคา Bitcoin ถึงจุดสูงสุดในเดือนธันวาคมปี 2017 ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมทั้งหมดที่จ่ายต่อวันพุ่งสูงถึง 1,495 BTC ต่อวัน เมื่อ Bitcoin มีมูลค่า $ 14,000 เป็นผลให้เหมืองขุดได้รับค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมทั้งสิ้น 21 ล้านเหรียญสหรัฐในวันนั้นมากกว่าเหมืองขุดได้รับจากรางวัลบล็อกในปัจจุบันซึ่งบ่งชี้ว่าสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นคล้ายกันในอนาคต


ความเป็นไปได้อีกประการหนึ่งของก็คือกลไกการให้รางวัลสำหรับ Bitcoin อาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่บล็อกสุดท้ายจะถูกขุด นาย Luka Boškin, CMO ของแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto NewsCrypto แย้งว่าเมื่อจำนวน BTC ที่ผลิตผ่านการขุดลดลง Bitcoin มันอาจจะมี "การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ" ในโปรโตคอล “ ในที่สุดนั่นอาจรวมถึงการเปลี่ยนไปใช้กลไกฉันทามติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเช่น Proof of Stake แทนที่ Proof of Work”


ที่มา : decrypt.co

  • lineoa

Verified by

269-2693880_dbd-registered-dbd-registere

Payment Methods

Delivery Services

Partner

© 2019 By Godz. Proudly made in Thailand.   Smart Success  Associate Co,.Ltd 159 Moo8 ,Khe Lek ,Mae Taeng ,Chiang Mai 50150 , Tel.052010480