ประเทศไทยออกใบอนุญาตผู้ให้บริการด้านสกุลเงินดิจิตอล 13 ราย


By : Jasmine


ประเทศไทยมีจำนวนผู้ให้บริการสกุลเงินดิจิตอลที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่กำกับดูแลเพิ่มขึ้นเป็น 13 แห่ง ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการแลกเปลี่ยน Cryptocurrency, โบรกเกอร์ และตัวแทนจำหน่าย

พระราชกฤษฎีกาด้านธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอล พ.ศ. 2561 ควบคุมภาคการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิตอลในประเทศไทย ได้แบ่งธุรกิจออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

1. การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตอล

2. นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอล

3. ตัวแทนจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิตอล

โดยก่อนหน้านี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้อนุมัติการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตอลไปแล้ว 6 รายคือ Bitkub, BX, Satang Pro, Huobi Thailand, ERX และ Zipmex โดยบริษัทที่ได้รับการอนุมัติล่าสุดคือ ERX

พระราชกฤษฎีกายังแยกความแตกต่างระหว่างสกุลเงินดิจิตอลและดิจิตอลโทเค็นอีกด้วยดังนี้

สกุลเงินดิจิตอล ถูกสร้างขึ้นเพื่อ วัตถุประสงค์ในการเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสำหรับสิทธ์ของการได้มาซึ่งสินค้าบริการหรือสิทธิ์อื่น ๆ

ดิจิตอลโทเค็น ถูกสร้างขึ้นเพื่อ จุดประสงค์ในการระบุสิทธิ์ของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมในการลงทุนในโครงการหรือธุรกิจใดๆ หรือเพื่อซื้อสินค้าบริการหรือสิทธิ์อื่นๆ ภายใต้ข้อตกลงระหว่างผู้ออกและเจ้าของ

บริษัทที่ให้บริการการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตอล หรือ Exchange ที่ได้รับใบอนุญาตมีทั้งหมด 6 รายรวมไปถึงรายล่าสุด คือบริษัท ERX สำหรับบริษัท BX หรือที่รู้จักกันในชื่อ Bitcoin Co., Ltd. ได้หยุดทำการซื้อขายในวันที่ 30 กันยายนปีที่แล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการคืนใบอนุญาต ข้อมูลจากเว็บไซต์

ของก.ล.ต.

บริษัทนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลมี 3 แห่งที่ได้รับการอนุมัติ ได้แก่ Coins TH, Bitazza และ Kulap แต่สำหรับ Kulap ยังไม่เปิดให้บริการ และตัวแทนจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิตอลที่ได้รับอนุญาตมีเพียงรายเดียวคือ Coins TH

นอกจากนี้ประเทศไทยกำลังควบคุมการเสนอเหรียญเริ่มต้น (ICO) ผ่าน ICO portals ผ่านกฎหมายพระราชกฤษฎีกาควบคุมผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์และอำนวยความสะดวกในการเสนอโทเค็นดิจิตอลที่ออกใหม่ โดยได้กำหนดหน้าที่รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติของโทเค็นดิจิตอลที่จะนำเสนอและคุณสมบัติของผู้ออกและตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลในการร่างหนังสือชี้ชวนหรือข้อมูลอื่นๆ ที่จะเปิดเผยผ่านพอร์ทัล

ในประเทศไทยมี 4 ICO พอร์ทัล คือ Longroot, T-box, SE Digital และ Bitherb ที่ได้รับอนุญาต สำหรับ Bitherb เป็นการร่วมทุนระหว่าง Exchange ของญี่ปุ่น Bitpoint Japan และ Asia Herb Association Bangkok Co., Ltd. ซึ่งเป็น ICO พอร์ทัล แห่งเดียวที่ยังไม่เปิดดำเนินการ

Exchange, โบรกเกอร์, ผู้แทนจำหน่ายและICO พอร์ทัล นั้นถือว่าเป็นสถาบันการเงินภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของไทย “ผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามคำแนะนำของคณะกรรมการ ก.ล.ต.” ผู้กำกับดูแลหลักทรัพย์ไทยเน้นย้ำ


ที่มา : news.bitcoin.com


  • lineoa

Verified by

269-2693880_dbd-registered-dbd-registere

Payment Methods

Delivery Services

Partner

© 2019 By Godz. Proudly made in Thailand.   Smart Success  Associate Co,.Ltd 159 Moo8 ,Khe Lek ,Mae Taeng ,Chiang Mai 50150 , Tel.052010480