ค่าธรรมเนียมธุรกรรม Bitcoin เฉลี่ยสูงกว่า 2,000% ในปี 2020

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมโดยเฉลี่ยของ Bitcoin ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ยอดคงค้างของการทำธุรกรรมอยู่ที่ระดับเดียวกันกับเดือนมกราคมปี 2018

สรุป

  • ค่าธรรมเนียมธุรกรรม Bitcoin เพิ่มขึ้น 2,213% ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา

  • ตั้งแต่วันที่ Bitcoin ได้ Halving แล้ว ค่าธรรมเนียมก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 144%

  • ยอดธุรกรรมคงค้างเกิน 94MB ธุรกรรมที่ยังรอดำเนินการใน Bitcoin mempool หมายความว่าเครือข่ายติดขัดเหมือนกันกับในเดือนมกราคม 2018

ต้นทุนเฉลี่ยของการส่งธุรกรรมบนเครือข่าย Bitcoin เพิ่มขึ้น 2,213% ตั้งแต่ต้นปี


ตามข้อมูลจาก Bitinfocharts ซึ่งแสดงให้เห็นว่าค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม Bitcoin เฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงถึง 6.64 ดอลลาร์ในวันที่ 20 พฤษภาคมนั่นเป็นค่าธรรมเนียมเฉลี่ยสูงสุดของการทำธุรกรรม Bitoin ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2018 ซึ่งเกือบสองปีที่แล้ว


ในช่วงก่อนข้ามปีค่าธรรมเนียมเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำเพียง 0.28 ดอลลาร์ และได้สูงถึง 2,213% (6.64 ดอลลาร์) หลังวันที่ 1 มกราคมการเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของค่าธรรมเนียมเฉลี่ยของการทำธุรกรรม Bitcoin ดูเหมือนจะเกิดจากงานคอมเฟิมธรรมกรรมที่เพิ่มขึ้นในเครือข่ายก่อนการ Halving


การ Halving ทำให้ลดการให้รางวัลของบล็อกลงจาก 12.5 BTC ต่อบล็อกเป็น 6.25 BTC เมื่อเวลาผ่านไปจนกระทั่งวันที่ 12 พฤษภาคม ค่าธรรมเนียมก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในความเป็นจริงเนื่องจากการ Halving ทำให้ค่าธรรมเนียมธุรกรรมโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า 144%


โดยทั่วไปแล้วค่าธรรมเนียมจะเพิ่มขึ้นเมื่อใดก็ตามที่ Bitcoin blockchain มีการใช้งานอย่างหนัก จากข้อมูลจาก Blockchain.com แสดง mempool ที่ปริมาณธุรกรรมคงค้างอย่างมากที่รอการอนุมัติ


ในวันที่ 20 พฤษภาคม mempool แสดงธุรกรรม Bitcoin สูงถึง 94MB ที่รอการดำเนินการ mempool ไม่ได้ติดขัดเช่นนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2018 ในช่วงที่แนวโน้มขาขึ้นสูงสุดของ Bitcoin ถึงปัจจุบัน


สำหรับการอ้างอิงบล็อกของ Bitcoin จะประมวลผลธุรกรรมมูลค่า 1MB ต่อครั้ง เมื่อเครือข่ายมีการใช้งานจำนวนมากผู้คนที่ใช้งานจะถูกบังคับให้จ่ายค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่สูงขึ้นเพื่อรับสิทธิพิเศษในการได้ทำธุรกรรมก่อนในบล็อกถัดไป


ผู้ใช้งานยังคงมีอิสระที่จะตั้งค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ต่ำกว่าภายในกระเป๋าของพวกเขา อย่างไรก็ตามพวกเขาเสี่ยงต่อการถูกเพิกเฉยจากเหมืองขุด Bitcoin ซึ่งแสวงหาค่าธรรมเนียมที่จ่ายสูงกว่า


ผู้ใช้ Bitcoin สามารถตั้งค่าเป็นศูนย์ได้ฟรี นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วไปในวันแรก ๆ ของ Bitcoin แต่วันนี้ผู้ทำเหมืองมีแนวโน้มที่จะเพิกเฉยต่อการทำธุรกรรมดังกล่าวหรือปฏิเสธไม่ทำธุรกรรมให้ทั้งหมด


ที่มา : decrypt.co

  • lineoa

Verified by

269-2693880_dbd-registered-dbd-registere

Payment Methods

Delivery Services

Partner

© 2019 By Godz. Proudly made in Thailand.   Smart Success  Associate Co,.Ltd 159 Moo8 ,Khe Lek ,Mae Taeng ,Chiang Mai 50150 , Tel.052010480