Youtube ช่วยนักต้มตุ๋นขโมย Bitcoin $130,000 ดอลลาร์

อัพเดตเมื่อ: ก.ค. 14


By : Jasmineจากการรายงานเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2020 ที่ผ่านมา อาชญากรไซเบอร์มีรูปแบบการทำงานที่เป็นมืออาชีพมากขึ้น ทำให้สามารถหลอกลวง Bitcoin จากนักลงทุนได้ง่ายขึ้น

วิธีการหลอกลวง เช่น การโฆษณาบน Youtube ที่มีหลายรูปแบบการโฆษณาบนหน้าเพจที่แตกต่างกันไป โดยกลุ่มอาชญากรเหล่านี้สามารถทำรายได้มากกว่า $130,000 ดอลลาร์ต่อวัน นอกจากนี้ยังมีการหลอกลวงมากกว่า $1.5 ล้านดอลลาร์ภายในระยะเวลา 6 เดือน จากการล็อกอินเข้าเว็บปลอม เนื่องจากสะกดคำผิดในการเข้าเว็บไซต์ของผู้ใช้งานเอง

จากการรายงานของ Whale Alert มีการใช้ Blockchain เป็นเครื่องมือในการติดตามเว็บไซต์ ที่อยู่ของ Bitcoin และวิเคราะห์ Scam Alert ของพวกอาชญากร โดยพบว่ามีการหลอกลวงหลายประเภทที่แตกต่างกันเช่น สื่อลามก, Exchange ปลอม, การเสนอเหรียญปลอม, การกู้คืน Bitcoin และการหลอกลวงด้วยวิดีโอ: Whale Alert กล่าว

กลุ่มนักต้มตุ๋นเหล่านี้ทำรายได้จาก Bitcoin รวมมูลค่ากว่า 38 ล้านดอลลาร์ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาและคาดการณ์ว่าจะทำรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 50 ล้านดอลลาร์ต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 2,000% นับตั้งแต่ปี 2560

เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเห็นภาพชัดเจนในตอนนี้คือ เราไม่สามารถหยุดการกระทำของอาชญากรเหล่านี้ได้ หากเรายังมีการเผยแพร่สื่อที่ส่งเสริมการกระทำผิดกฎหมายอยู่ เพียงแค่ระบบการทำงานของ Blockchain ก็ยังไม่เพียงพอที่จะหยุดมันได้ในระยะยาว

ที่มา : news.bitcoin.com


  • lineoa

Verified by

269-2693880_dbd-registered-dbd-registere

Payment Methods

Delivery Services

Partner

© 2019 By Godz. Proudly made in Thailand.   Smart Success  Associate Co,.Ltd 159 Moo8 ,Khe Lek ,Mae Taeng ,Chiang Mai 50150 , Tel.052010480