ศาลสั่ง Craig Wright จ่าย $ 165,000 เป็นค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย


ศาลสหรัฐฯ ได้สั่งให้ Satoshi Nakamoto ตัวปลอม (นาย Craig Wright) จ่าย $ 165,500 เป็นค่าธรรมเนียมทางกฎหมายสำหรับมหากาพย์คดีความ 2 พันล้านดอลลาร์ ประธานผู้พิพากษาได้ตัดสินให้นาย Craig Wright จ่ายค่าธรรมเนียมนี้โดยได้ลดค่าธรรมเนียมลงแล้ว อย่างไรก็ตามนาย Craig Wright ยังคงถูกฟ้องร้องค่าเสียหายด้วยเงินจำนวนมากตามที่ระบุไว้ในเอกสารฟ้องร้อง


คดีความระหว่าง Dave Kleiman และ Craig Wright

คดีความเริ่มต้นจากคดีที่ดินของ Dave Kleiman กับ Wright ในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 โดยข้อกล่าวหาที่ว่า นาย Wright เป็นคนหลอกลวง นาย Kleiman โดยการขโมยส่วนแบ่งของ BTC ที่พวกเขาขุดด้วยกันก่อนที่ นาย Kleiman จะเสียชีวิตในเดือนเมษายน 2013


Craig Wright, The Satoshi Nakamoto ตัวปลอมไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นคิดค้น Bitcoin


จากเอกสารของศาลนาย Craig Wright ถูกกล่าวหาว่าได้ขโมย Bitcoin 1.1 ล้านบิต จาก นาย Kleinman ซึ่งเป็นอดีตพันธมิตรทางธุรกิจ


ทนายที่เป็นตัวแทนครอบครัวของนาย Kleiman ฟ้องร้องขอ $ 658,581.78 เป็นค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย แต่ผู้พิพากษาตัดสินที่จะลดค่าธรรมเนียเหลือ $ 165,500 โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวครอบคลุมถึงค่าเสียเวลา ค่าจ้างทนายความ ค่านักวิจัย ค่าพนักงานช่วยเหลือและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการฟ้องร้อง


อ่านเพิ่มเติม : https://www.cryptozink.io/bitcoin-con-artist-craig-wright-ordered-to-pay-165k-in-legal-fees/

  • lineoa

Verified by

269-2693880_dbd-registered-dbd-registere

Payment Methods

Delivery Services

Partner

© 2019 By Godz. Proudly made in Thailand.   Smart Success  Associate Co,.Ltd 159 Moo8 ,Khe Lek ,Mae Taeng ,Chiang Mai 50150 , Tel.052010480