CRYPTO COMMUNITY


สังคมของผู้หลงไหลในคริปโตเคอเรนซี่สกุลเงินที่จะปฏิวัติระบบการเงินในอนาคต


"เงินดิจิทัล" หรือ คริปโตเคอเรนซี่ มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ในไม่กี่ปีและรูปแบบต่างๆของเงินจะเชื่อมโยงกับ Cashless Society และ Blockchain ซึ่งมีความสำคัญในอนาคตอันใกล้นี้


  • ไม่มีองค์กรหรือรัฐบาลใดสามารถควบคุมมูลค่าของมันได้

  • การทำธุรกรรมไม่จำเป็นต้องผ่านธนาคารไม่ต้องมีคนกลาง

  • ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน สามารถรับ-ส่งมันถึงใครก็ได้ในโลกอย่างรวดเร็ว